ιστορική αναδρομή  
     
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 740/93 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3922/96, 398/04, 6108/06 ΚΑΙ 536/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 - 5oς ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ 12-21.

Η Πανελλήνια Ένωση Τυφλών ιδρύθηκε στις αρχές του 1993 και η ίδρυσή της θεωρήθηκε αναγκαία για την προάσπιση του επαγγέλματος των τυφλών μικροπωλητών. Τα ιδρυτικά μέλη του ήταν κυρίως τυφλοί μικροπωλητές και πρωταρχικός στόχος της ήταν και παραμένει η διατήρηση και επέκταση του επαγγέλματος των μικροπωλητών στην Αθήνα και σε όλες τις μεγαλουπόλεις της Ελλάδος.
Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, επιδιώκεται η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων και δικαιωμάτων των απανταχού τυφλών. Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι περίπου 300 και οι αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών αυξάνονται διαρκώς. Η Πανελλήνια Ένωση Τυφλών διοικείται από 7μελές Διοικητικό συμβούλιο, και συνεργάζεται με άλλες διεθνείς οργανώσεις αναπήρων.