Ομιλούν μέτρο

Ομιλούν μέτρο

DY07

Ομιλούν μέτρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομιλούν μέτρο με φωνητική αναγγελία της μέτρησης στην Αγγλική γλώσσα και επιλογή σε μέτρα, εκατοστά & χιλιοστά, 5 μέτρων.