Ομιλούν θερμόμετρο χώρου

Ομιλούν θερμόμετρο χώρου

756482

Ομιλούν θερμόμετρο χώρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομιλούν θερμόμετρο χώρου. Φωνητικά αναγγελία στην Αγγλική γλώσσα της εσωτερικής & της εξωτερικής θερμοκρασίας. Δυνατότητα ρύθμισης "συναγερμού" της υψηλότερης και χαμηλότερης θερμοκρασίας.Επιλογή κλίμακας μέτρησης θερμοκρασίας Κελσίου ή  Φαρεναϊτ. Έλεγχος έντασης φωνής. Εμφανίζει στην οθόνη την εσωτερική ή  εξωτερική θερμοκρασία, την οποία επιλέγεις με διακόπτη.