Πινακίδα γραφής braille

Πινακίδα γραφής braille

126579

Πινακίδα γραφής braille

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πινακίδα γραφής braille μονόσειρη, με 25 κελιά, μεταλική.