Ομιλούν πιεσόμετρο

Ομιλούν πιεσόμετρο

UA767V

Ομιλούν πιεσόμετρο  βραχίονα  στην Αγγλική γλώσσα 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομιλούν πιεσόμετρο βραχίονα, ανακοινώνει στην Αγγλική γλώσσα το αποτέλεσμα, δηλ. την υψηλή , τη χαμηλή πίεση και τους παλμούς της καρδιάς. Με ρυθμιζόμενη ένταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ακουστικά( δεν εσωκλείονται). 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17 εκ.  * 10 εκ.