Μπρελόκ που ηχογραφεί

Μπρελόκ που ηχογραφεί

RE8822S

Μπρελόκ που ηχογραφεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μικρού τετράγωνου μεγέθους μπρελόκ, εξαιρετικά πρακτικό για σύντομης διάρκειας ηχογραφήσεις, χρησιμεύει στην αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών, ονομάτων,κ.λπ. οι οποίοι παραμένουν στη μνήμη του ακόμα κι αν οι μπαταρίες τελειώσουν ή μετακινηθούν.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3,5 * 4.5 εκ.