ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση  Τυφλών διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό της, από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η θητεία των οποίων διαρκεί τρία χρόνια.

Η σημερινή Διοίκηση ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Γενικής συνέλευσης ( Γενικές Αρχαιρεσίες  της  4ης  Νοεμβρίου 2018) και συνήλθε σε σώμα στις 7 Νοεμβρίου 2018 (Αριθμ. Συνεδρίασης: 349) ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Από την ίδια ολομέλεια και την ίδια ημερομηνία ψηφίστηκε και η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή που συνήλθε σε σώμα στις 7 Νοεμβρίου 2018 (Αριθμ. Συνεδρίασης :135) ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΩΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ